Konšpirácie nie sú novodobým javom, no v súčasnosti sa vďaka internetu šíria omnoho rýchlejšie.Konšpiračné teórie sa väčšinou držia tejto štruktúry:

  • odhaľujú zdanlivé vládnutie určitej mocnej a zlomyseľnej skupiny v pozadí (ako napr. Židia, slobodomurári alebo Ilumináti),
  • táto mocná skupina má reálne ovládať svet, a preto podľa konšpirátorov nesú zodpovednosť za rôzne krízy a problémy (vojny, epidémie, finančné krízy, teroristické útoky atď.),
  • ľudia v popredných pozíciách v politike a biznise sú len bábkou tejto mocnej skupiny.

Konšpiráciám sa veľmi darí v takzvanom informačnom vákuu - teda vtedy, keď nemáme dostatok informácií o nejakej téme, čo spôsobuje zároveň nedostatok vhodných odpovedí na všetky otázky. To sa deje najmä v krízach, ako je napríklad tá súčasná, spojená s koronavírusom. Odpovede na komplikované procesy sa totiž nehľadajú dostatočne rýchlo a jednoducho. Nedostatok rýchlych a dostupných odpovedí spôsobuje v ľuďoch obavy, neistotu a strach. Tieto emócie veľmi radi a rýchlo využívajú konšpirátori. Vytvoria si vlastnú verziu reality, ktorá ľuďom síce ponúkne odpovede, ale tie sú často založené na polopravde a zavádzaní.

Nasledovanie konšpirácií dáva ľuďom klamlivý pocit, že rozumejú komplikovaným procesom.

Konšpirácia môže vyzerať nasledovne: Koronakríza je údajne súčasťou veľkej konšpirácie zosnovanej či už farmaceutickými spoločnosťami, Čínou alebo Spojenými štátmi. Každý si tak môže nájsť vlastnú konšpiračnú teóriu, ktorá sa mu viac hodí do jeho politického názoru. Lenže realita je často niekde úplne inde, pretože realita je, bohužiaľ, omnoho komplikovanejšia.

Dezinformácie sú na rozdiel od konšpirácií, postavené na pravdivom základe. Avšak tieto hodnoverné alebo overiteľné informácie sú následne pretvárané a prekrúcané na polopravdy a klamstvá. Rôzne dezinformačné stránky zároveň používajú taktiku primiešavania jedu. Obsah na týchto stránkach tvoria z väčšiny štandardné informácie, ktoré sú prebraté z oficiálnych tlačových agentúr. Zvyšok obsahu je plný senzácií, ktoré sú pre čitateľov zaujímavejšie, no tvoria ho príspevky z pochybných a anonymných zdrojov, ktoré sú dokreslené zavádzajúcimi videami a ilustračnými fotografiami.

Dezinformácie sú nebezpečnejšie, pretože pre laika je omnoho náročnejšie oddeliť pravdu od lží.

Dezinformácie môžu vyzerať aj takto: Reálne sa uskutoční protest, nafúkne sa však počet protestujúcich, prekrúti sa cieľ protestu alebo sa k tomu pridá čistá lož, napríklad to, že na ňom niekto zomrel. V tomto prípade môže byť takáto správa šírená s cieľom zavádzať ľudí alebo vzbudiť ich nedôveru vo vládu. Všetky informácie, okrem tej pravdivej (protest sa uskutočnil), sú teda dezinformáciami. Tie musíme vedieť jasne od pravdy oddeliť. O tom, ako sa naučiť lepšie odhaľovať taktiky dezinformátorov sa dozviete viac v tomto článku.

Dezinformácie často šíria ľudia s konkrétnym finančným alebo politickým cieľom. Aby vedeli naplniť svoj cieľ, dezinformácie sa šíria v rámci väčšej (dez)informačnej kampane. Tieto kampane často zahŕňajú niekoľko menších, zdanlivo nepovšimnuteľných dezinformácií, ktoré nám podsúvajú zavádzajúce správy a postupom času môžu radikálne zmeniť naše názory.

Hoax je úmyselne vytvorená falošná alebo nepresná správa, ktorá sa vydáva za pravdu. Na rozdiel od dezinformácií nemusia byť vždy postavené na nejakom pravdivom základe. Hoaxy sa pred pár rokmi šírili najviac v rámci tzv. reťazových správ alebo e-mailov, ktoré nabádali ľudí, aby odosielateľom poslali súkromné údaje, peniaze alebo si vymazali určité súbory v počítači kvôli údajnému vírusu.

Aby sa správa rýchlo rozšírila, hoaxy využívajú taktiky, ktoré ľudí nabádajú k šíreniu správy bez jej overenia, napríklad vetou: ,,Zdieľajte, kým nezmažú!”

Aktuálne sú hoaxy veľmi úzko späté s dezinformáciami a označujú sa aj ako virálne poplašné správy, ktoré sa snažia ľudí o niečom presvedčiť, alebo ktoré chcú ľudí zmiasť a oklamať. Kriticky uvažujúci človek by mal spozornieť a správu si najskôr overiť v iných relevantných zdrojoch. Ďalšie informácie o hoaxoch vrátane zoznamu tých, ktoré sa v súčasnosti a minulosti šírili aj v slovenskej spoločnosti, nájdete na stránke www.hoax.cz.

Našli ste v texte chybu? Napíšte nám na [email protected].

Viac o tejto téme sa môžete dočítať tu: